Obnova Planinskega doma na Resevni je potekala v 3. fazah.