Minitec

Gradnja poslovnega objekta

Lokacija: Celje

Leto izvedbe: 2018

Naročnik: MiniTec d.o.o.

Storitve:

  • - Izvedba zemeljskih del
  • - Izvedba meteorne in fekalne kanalizacije
  • - Gradnja objekta
  • - Izvedba zunanje ureditve objektov