Hlev Pečečnik

Gradnja kmetijskega objekta

Lokacija: Šentilj pri Velenju

Leto izvedbe:  2013

Storitve:

  • - Izvedba zemeljskih del
  • - Izvedba meteorne in fekalne kanalizacije
  • - Gradnja objekta
  • - Izvedba zunanje ureditve objektov